Disiplin Oluşturma ve Kural Geliştirme

Sınıflar, öğrenme-öğretme etkinliklerinin gerçekleştirilmesi amacıyla oluşturulmuş özel alanlardır. Bu alanlarda eğitimsel amaçlar gerçekleştirilir. Eğitimsel amaçların gerçekleşebilmesi için öğrenme sürecinde bir düzene gereksinim vardır. Bu düzeni tehdit eden her türlü değişken, sınıf içerisinde öğrenme sürecini olumsuz etkilemekte, kayıplara yol açmaktadır. Öğrenme düzeninin sağlıklı bir şekilde oluşturulması disiplin kavramı ve buna bağlı olarak kural kavramını karşımıza çıkarmaktadır.

Slaytı indirmek için: Disiplin Oluşturma ve Kural Geliştirme

Sınıfta Güdüleme

Neden bazı öğrenciler derse devam etmezler veya derse geç gelir?
Neden bazı öğrenciler dersi dinlemede isteksizdirler?
Neden bazı öğrenciler ders esnasında istenmeyen davranışlar gösterirler?
Neden bazı öğrenciler ders esnasında kendi hayal dünyasındadırlar?
Neden bazı öğrenciler sürekli teneffüs olmasını istemektedirler?

Slaytı indirmek için : Sınıfta Güdüleme

Sınıfta Öğretmen / Öğrenci İletişimi

İletişimle ilgili temel kavramlar bilgisini bilebilme,
İletişim sürecinin öğelerini bilme,
İletişim sürecinde öğelerle ilgili değişkenleri öğrenme,
Öğretmen-öğrenci iletişiminde öğelerle ilgili değişkenlerden çıkarımlarda bulunabilme,
Öğrencilerle etkili iletişim kurabilme
Öğrencileri güdülemede içsel ve dışsal güdülemeyi kullanabilme,
Öğrencilerle iletişimde stratejiler geliştirebilme ve uygulayabilme

Slaytı indirmek için : Sınıfta Öğretmen / Öğrenci İletişimi