Grupla Problem Çözme

–Sınıfta ortaya çıkan durum tüm sınıfı ilgilendirdiği durumlarda, sınıf toplantısı yapılarak, tüm öğrencilerin sorunun çözümlenmesine katkıda bulunması sağlanır. Sınıf toplantısı her eğitim düzeyinde kullanılabilir.

Sınıf Toplantılarının Yürütülmesinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

1. Mümkünse öğrenciler birbirlerinin yüzlerini görebilecek biçimde daire ya da yarım ay şeklinde oturtulmalı ve öğretmen öğrencilerin arasında yer almalıdır.
2. Toplantıda bütün grubu ilgilendiren konular ele alınmalı.
3. Tartışma sırasında öğrencilerin çözüm yolları bulması için çaba harcanmalıdır.
4. Her toplantıda belli gündem maddeleri olmalı ve bunun dışına çıkılmamalıdır.
5. Toplantı sırasında, öğrencilerin parmak kaldırarak söz alması, birbirlerini dinlemeleri ve tüm öğrencilerin fikirlerini paylaşmaları sağlanmalıdır.