Sınıf Yönetiminde İstenmeyen Davranışların Önlenmesi ve Değiştirilmesi

İnsanların bir arada yaşamasının temelindeki neden, yaşamı birbirleri için kolaylaştırmaktır. Her sistem (okul-sınıf) amaçlarını gerçekleştirecek şekilde düzenlenmiş öğeler bütünüdür. Her sistem; kuruluş ve işleyişinde Düzene (Disipline) gereksinim duyar. Eğitim Sisteminin en uçtaki tipik alt sistemi olan sınıfta da düzene ihtiyaç vardır. Sınıf düzeninin kurulması ve sürdürülmesi, sınıf yönetiminin ana alanıdır. Sınıfın düzeni öğrenciyi çeşitli açılardan etkiler. Öğrenciler çeşitli değer sistemlerine sahip farklı çevrelerden gelmektedir. “İşsiz insan durgun suya benzer, çabuk bozulur.” Sınıf öğretim-eğitim süreçlerinde herkesin hangi zamanlarda neleri nasıl yapacağı veya yapmayacağı kurala bağlanıp işleyişi sağlanırsa, sınıfta düzen (Disiplin) vardır.

Sınıfta Disiplin

Disiplin, öğretmenin sınıf ortamındaki olumsuz davranışlarını kontrol etme yolları anlamına gelmektedir. Bütün bunlar ceza veya davranış değiştirme programlarıyla yapılmaktadır. Kısaca sınıf ortamını bozan tek bir etken var oda öğrencinin bizzat kendisidir.

Günümüzde sınıf yönetimi ile ilgili yapılan araştırmalarda öğrencinin olumsuz davranışlarının tek sorumlusunun öğrenci olmadığı bir çok eğitimci tarafından ortaya konulmuştur. Bu aşamada öğrenciyi olumsuz davranışa iten nedenler ön plana çıkmaktadır. şekli gibi…