Sınıfın Öğretim Ortamı

Etkili ve olumlu bir öğrenme ortamının oluşturulması için bir çok öğretim unsurunun birlikte ele alınması ve düzenlenmesiyle mümkündür. Bir öğrenmenin istenilen şekilde sonuçlanması çocuğun veya öğretmenin merkezde olmasına, çocuğun zihinsel yapısına, sınıf ortamının fiziki durumuna, zamanın etkili kullanımına, sınıf atmosferine öğretmen tarafından kullanılan yöntem ve tekniklere, öğrenme merkezlerinin oluşturulmasına ve en uygun değerlendirmeye bağlıdır. Çağdaş anlayış ve yaklaşımlarda “Sınıf Disiplini” yerine artık “Sınıf Yönetimi” deyimi kullanılmaktadır. Olumlu öğrenme ortamı, etkili sınıf yönetimini de beraberinde getirir. Olumlu öğrenme ortamının yaratılmasında; Öğretmenin kişiliği, yüksek düzeyli düşünme, bilgi zenginliği, günlük hayatla ilgililik gibi etkenler önem taşır.

SINIFIN ÖĞRETİM ORTAMI

GİRİŞ

Eğitim hizmetinin niteliğini artırmak için yapılması gerekenlerden biri de, sınıfın öğretim ortamının, amaçların gerçekleşmesine en üst düzeyde hizmet edebilecek hale getirilmesidir. Bu durum, öğretim ortamının düzenlenişinde, öğretimin yürütülmesi, değerlendirilmesi, düzeltilmesinde, öğretim yönetiminin rolünü gösterir.

Öğretim yönetimi, öğretim süreci düzeni içinde, altı grupta toplanabilecek olan etkinliklerin yönetimi olarak düşünülebilir:

Hedef davranışların belirlenmesi,
Öğretim araçlarının belirlenmesi,
Öğretimin uygulanması,
Dönüt alma ve düzeltme,
Özetleme ve değerlendirme,
Pekiştirme.1

Sınıfın Öğretim Ortamı

::Örnek bir olay::

GERİ Mİ DÖNSEK

O da, okula o gün başlayacak kızı kadar heyecanlıydı. Önlüğünü giyip sabah erkenden hazırlanan kızının elinden tutmuş, okuluna getirmişti. Okul ona ne kadar da uzaktı. Bir okula gitmeyeli yıllar olmuştu. On, belki de daha fazla yıl, bir okulun kapısını çalmamış, okulu ve okulda olup bitenleri neredeyse unutmuştu. Okulla yıllar süren yabancılığı kızı nedeniyle bu gün sona erecekti.
Başka anne-babalar da vardı, kendisi gibi, çocuğunun elinden tutup getiren. Okul bahçesine girdiğinde kendini yabancı bir ortamda buluverdi: Önünde kendinden küçük birini kovalayan bir öğrenci, kovaladığı çocuğa yüksek sesle küfür ediyordu. Yanda birkaç öğrenci, çamurlu ayaklarıyla birbirini tekmeliyordu. Yanından geçen bir öğrenci, ayakkabısının önüne tükürüğünü bırakıverdi. Arkadaşlarına arka bahçeye gidelim diyen öğrencinin aldığı yanıta inanmak istemedi: “bugün sigaraları burada içebiliriz, bizi kimse fark etmez, baksana çocuk kadar moruk da var bahçede.
Okul bahçesi ne kadar da pisti. Her yer çöp içindeydi. Öğrenciler ellerindeki çöpleri rastgele yerlere atıyorlardı. Çevrede çöp kutusu aradı gözleriyle, bulamadı. Bu nasıl olurdu? Çevresine örnek olması gereken bir okul nasıl böyle olabilirdi? Öğrenciler nasıl böyle davranabilirlerdi? Bunları öğrenmek böyle yaşamak için mi gidiliyordu okula? Kızı da bir süre sonra bunları yapıyor mu olacaktı? Altı yılda kızı için yaptıkları tersine dönecek, çocuğun davranışları değişecek miydi? İçini bir korku kapladı birden. İyilik edeyim derken kızına, kötlük mü ediyordu yoksa? Geri mi dönsek diye düşündü.

Konuyla İlgili Video İzlemek İçin Tıklayınız

Konuyla İlgili Flash İzlemek İçin Tıklayınız