Bütünsel Model

Sınıf Yönetimi algılarını bütünleştiren bu modelde, sınıf yönetimine öncelik verme, gruba olduğu kadar bireye de yönelme, isten davranışa ulaşabilmek için, istenmeyenin nedenlerini ortadan kaldırma bu sistemin özelliğidir.

Sınıf Yönetiminin Modelleri

Tepkisel model: İstenmeyen bir durum ya da davranışa karşı esas alan bir sınıf yönetim modelidir. Amacı,istenmeyen durum veya davranışın değiştirilmesidir. Bu model,düzen sağlayıcı ödül- ceza etkinliklerini içerir

Önlemsel model: Davranış sorunları ortaya çıkmadan,problemolacak davranışı önleyici şekilde önlemler alma,Planlama düşüncesine bağlı olarak geleceğiöngörme,İstenmeyen davranışı ya da sonuçlarının olmadanönleme yöntemidir.Amacı;sınıf problemlerinin ortaya çıkmasınaolanak vermeyen bir düzenleme ve işleyişioluşturarak,tepkisel modele gereksinimiazaltmaktır.

Gelişimsel model: Öğrencilerin içinde bulunduğu bilişsel,duyuşsal,devinimsel özellikleri dikkate alarak bunlarıngerektirdiği uygulamalara yönelik aktiviteleringerçekleştirilmesini öngören bir modeldir.Öğrencilerin ilköğretim ve orta öğretimdekigelişimsel özellikleri büyük farklılıklar gösterirBu açıdan sınıf yönetimi uygulamaları da değişiklikgösterir.

Bütünsel model: Bu modelde okul aile iş birliği temele alınmıştır.Sistem yaklaşımı olarak da bilinir.İstenen davranışa ulaşabilmek için istenmeyendavranışların nedenlerini ortadan kaldırmayı öngörür.İstenmeyen davranışın sürmesi durumundatepkisel yönetim araçlarından yararlanır.