Sevecen Anlayışlı Ve Esprili Olma

Öğretmen ve öğrencilerin yaşamlarının önemli bir kısmını geçirdikleri sınıf eğlenceli bir ortam olmalıdır. Öğretmen ve öğrenci sınıfa istekli ve severek gelmelidir. Böyle bir ortamın yaratılmasında öğretmenin sevecen, anlayışlı ve şakacı olması çok önemlidir.

Espiri anlayışına sahip öğretmenler genelde öğrenciler tarafından sevilir. Bu tip öğretmenler dersi eğlenceli hala getirebilirler. Espiri sınıfta gerilimi azaltır, öğretmenle iletişimi kolaylaştırır, güveni arttırır ve disiplin sorununu azaltır.

Hoşgörülü olma

İlkokul çağındaki çocuklar doğru ve yanlışı seçmede zorluk çektikleri, ergenlik çağındaki gençler ise kişiliklerini kanıtlamaya çalıştıkları için sınıfta bir çok olumsuz davranışta bulunabilirler. Bu durumda öğretmenlerin öğrencilerin bir takım olumsuz davranışlarını hoşgörü ile karşılaması gerekir.

Sözel Olmayan Öğretmen Davranışları

Bir sınıfı bir süre gözlemlediğimizde öğretmen öğrenci ilişkileri hakkında bir görüş elde edebiliriz. Sınıfı gözledikten sonra en azından, öğretmenin öğrenciler üzerinde ne derece etkili olduğunu, öğrencilerle ilişkisinin sıcak ya da mesafeli olduğunu, öğrencilerin öğretmenden korkup korkmadığını, öğrenci öğretmen iletişiminin tek ya da iki yönlü olduğu gibi konularda bilgi sahibi olabiliriz. Bizi bu konularda bilgilendiren öğretmenin sınıfta davranışları, jest ve mimikleridir.

Alıntı: Öğr.Gör.Hüseyin AKAR

Öğretmen – Öğrenci İlişkisini Etkileyen Etmenler

Öğretmen-öğrenci ilişkisini etkileyen bir çok etmen vardır. Bu etmenlerin etkileşimi sonucunda ilişki olumlu ya da olumsuz biçiminde kurulabilir. Bu nedenle öncelikle bu etmenlerin bilinmesi ve öğrenciyle ilişkiye girilirken dikkatli ve önyargısız olunması gerekir.