Öğretim Araçlarının Belirlenmesi

ogretim

Şekil : Araçlar

Burada  öğretim  araçları  sözü,  belirlenmiş hedef davranışlara  ulaşmada  kullanılacak olan program içeriğini, planları, bunların uygulamaya  konması sürecindeki ders araç ve gereçlerini içerir. Program  içeriği,  her  öğrenci  için belirlenen hedef  davranışlarla, öğrencilerin yetenekleri, ilgileri, gereksinimleri, çevre koşullan gözetilerek oluşturulur. Eğitim bakanlığınca gönderilen  program içerikleri, öğretmenlerin  uygulayacağı ders programı için bir çerçeve niteliği taşır. Öğretmen  bu  çerçeve  içerikten yararlanarak, çevre,  okul, öğrencinin  özelliklerini gözetip, kendi program içeriğini, bunun öğretim süresine  dağılımını, içeriğin hangi dilimlerine ne kadar zaman ayıracağını kendisi belirlemelidir.

Araçlar,  bilginin  algılanmasında  somutluk  sağlayarak, öğrenmeyi kolaylaştırır, unutmayı azaltır, öğrenciyi güdüler, dikkatini  toplar, öğrenme  isteği  yaratır,  hedef  davranışların yapılarak  gösterilmesine, pekiştirilmesine, düşüncenin kavramlaştırılmasına yardımcı  olur, öğrenme çevresini doğallaştırır.5 Araçlar,  zaman  alıcı gibi  göründüğü  durumlarda  bile, kalıcı öğrenme sağlayarak zaman kazandırır.

Konuk  konuşmacılar,  film  video,  kaset,  diğer  eşyalar şeklindeki araçlar, önceden  hazırlık yapılarak  kullanılmalıdır. Konuk konuşmacıların beklentileri alınmalı,beklentilerimiz iletilmeli, bunlar hakkında öğrencilere  ön  bilgi  verilmelidir. Film  ve  kasetler  önceden  izlenmeli,  içerik ve  kaliteleri  denetlenmeli,  çalışacakları güvenceye alınmalıdır.6

Özellikle  bilgisayarlar, üç boyutlu görüntü de oluşturarak, istenen öğrenme durumlarının kısa sürede ve çok az giderle kurulmasını sağlarlar. Bilgisayar yardımıyla zor  sorunlar çözülebilir, uzmanlık isteyen çözümleme  ve  düzenlemeler  yapılabilir, karmaşık çizimler gerçekleştirilebilir.7

Derslerin  işleniş, deneylerin  yapılış, araçların  kullanılış süreç  ve  işlemlerini veren yazılımlar, olanaklar ve öğretim stratejileri gözetilerek, aynı dersi/sınıfı okutan  öğretmenlerin işbirliğiyle hazırlanmalı, geliştirilmelidir.8 Ders kitapları  ve dergiler, alıştırma-soru  – çalışma  dilimleri  de  işlenerek  kullanılmalı,  bu  kullanım oranı düşük olanlar araç olarak yeğlenmemelidir.

Araçlardan  yararlanmayı  artırabilmek  için, kullanım  amaçları belirlenmeli,     programları  sağlanmalı,kullanım  planı  ve  yönergesi hazırlanmalıdır.  Araçlar,saklanmak için değildir, ders dışı zamanlarda kullanılabilmelidirler. Laboratuarlar da gerektiğinde öğretmen kılavuzluğunda ders dışında da kullanılmalı, kitaplıklar sürekli açık olmalı, kullanım gereksinimi varken hiçbir araç boş durdurulmamalıdır.9