İletişim sürecindeki temel öğeler

Kaynak: Başkası ile paylaşacak bir fikre sahip olan kimsedir.

Mesaj: İletişime esas olan haber ya da bilgidir. Mimik, jest gibi bir sembol olabilir.

Kanal: Mesajın alıcıya iletilmesini sağlayan araç ya da yöntemdir. En etkili araçlar görsel-işitsel olanlardır.

Alıcı: Kaynaktan gelen mesajın, iletici araç ve yöntemleri takip ederek ulaştığı kişidir. Birey, grup ya da kurum olabilir.

Dönüt: Kaynaktan gelen mesaja alıcının gösterdiği tepkinin tekrar kaynağa ulaşması sürecidir. Dönüt sağlanamıyorsa iletişim tek yönlüdür.

Çift yönlü mesaj alış-verişine, iletişim

Tek yönlü mesaja, iletim denir (radyo,tv).

Sağlıklı bir iletişim için alıcının kaynak tarafından çok iyi tanınması gerekir.

Kaynak ile alıcının geçmişteki ortak yaşantısı ne kadar fazla ise, iletişimde anlaşmaları o kadar kolay olur.