Önlemsel Model

Planlama düşüncesine bağlı, geleceği kestirme, istenmeyen davranış ve sonucu, olmadan önleme yönelimidir. Amacı; sınıf sorunlarının ortaya çıkmasına olanak vermeyici bir düzenleniş ve işleyiş oluşturarak,tepkisel modele gereksinimi azaltmaktadır.

Sınıf Yönetiminin Modelleri

Tepkisel model: İstenmeyen bir durum ya da davranışa karşı esas alan bir sınıf yönetim modelidir. Amacı,istenmeyen durum veya davranışın değiştirilmesidir. Bu model,düzen sağlayıcı ödül- ceza etkinliklerini içerir

Önlemsel model: Davranış sorunları ortaya çıkmadan,problemolacak davranışı önleyici şekilde önlemler alma,Planlama düşüncesine bağlı olarak geleceğiöngörme,İstenmeyen davranışı ya da sonuçlarının olmadanönleme yöntemidir.Amacı;sınıf problemlerinin ortaya çıkmasınaolanak vermeyen bir düzenleme ve işleyişioluşturarak,tepkisel modele gereksinimiazaltmaktır.

Gelişimsel model: Öğrencilerin içinde bulunduğu bilişsel,duyuşsal,devinimsel özellikleri dikkate alarak bunlarıngerektirdiği uygulamalara yönelik aktiviteleringerçekleştirilmesini öngören bir modeldir.Öğrencilerin ilköğretim ve orta öğretimdekigelişimsel özellikleri büyük farklılıklar gösterirBu açıdan sınıf yönetimi uygulamaları da değişiklikgösterir.

Bütünsel model: Bu modelde okul aile iş birliği temele alınmıştır.Sistem yaklaşımı olarak da bilinir.İstenen davranışa ulaşabilmek için istenmeyendavranışların nedenlerini ortadan kaldırmayı öngörür.İstenmeyen davranışın sürmesi durumundatepkisel yönetim araçlarından yararlanır.