İletişim sürecindeki temel öğeler

Kaynak: Başkası ile paylaşacak bir fikre sahip olan kimsedir.

Mesaj: İletişime esas olan haber ya da bilgidir. Mimik, jest gibi bir sembol olabilir.

Kanal: Mesajın alıcıya iletilmesini sağlayan araç ya da yöntemdir. En etkili araçlar görsel-işitsel olanlardır.

Alıcı: Kaynaktan gelen mesajın, iletici araç ve yöntemleri takip ederek ulaştığı kişidir. Birey, grup ya da kurum olabilir.

Dönüt: Kaynaktan gelen mesaja alıcının gösterdiği tepkinin tekrar kaynağa ulaşması sürecidir. Dönüt sağlanamıyorsa iletişim tek yönlüdür.

Çift yönlü mesaj alış-verişine, iletişim

Tek yönlü mesaja, iletim denir (radyo,tv).

Sağlıklı bir iletişim için alıcının kaynak tarafından çok iyi tanınması gerekir.

Kaynak ile alıcının geçmişteki ortak yaşantısı ne kadar fazla ise, iletişimde anlaşmaları o kadar kolay olur.

İletişim kopukluğunun neden olabileceği durumlar

1.İnsanlar arasında anlaşma sağlanamaz

2.Ulaşmak istenilen hedeflerden başka hedeflere ulaşılır

3.İnsanlar çalıştıkları kurum ya da kuruluşları değiştirirler

4.Kimi insanlar amaçlarından vazgeçer

5.İnsanlar birbirlerine küserler, kavga ederler, birbirlerini öldürürler

6.İnsanların yönettiği gruplar arasında darbe çıkabilir

7.İnsanların yönettiği uluslar birbiriyle savaşır