Sınıf Yönetiminde Öğretmenin Rolü

Öğretmenlerin sınıf yönetiminde;

 • Plan program yönetimi yapar.
 • Sınıfın fiziksel ortamını düzenler.
 • Plan/program yönetimi yapar.
 • Eğitim sürecini yönetir.
 • İstenen/olumlu davranışları destekler.
 • İstenmeyen/olumsuz davranışları engeller ve değiştirir.
 • Etkili bir zaman yönetimi gerçekleştirir.

Çağdaş Sınıf Yönetimi

 • Öğrenci merkezli bir yönetimdir.
 • Sınıf yönetimi yumuşak ve esnektir.
 • Sınıf ortamında dinleme ve anlama vardır.
 • Kurallar öğrencilerle birlikte oluşturulur.
 • Her öğrenci bir bireydir ve kendine özgüdür.
 • Bireysel farklılıklar dikkate alınır.
 • Öğretmen sınıf ortamında katılımı vefarklılığı ister.

 

Sınıf Yönetiminin Modelleri

Tepkisel model: İstenmeyen bir durum ya da davranışa karşı esas alan bir sınıf yönetim modelidir. Amacı,istenmeyen durum veya davranışın değiştirilmesidir. Bu model,düzen sağlayıcı ödül- ceza etkinliklerini içerir

Önlemsel model: Davranış sorunları ortaya çıkmadan,problemolacak davranışı önleyici şekilde önlemler alma,Planlama düşüncesine bağlı olarak geleceğiöngörme,İstenmeyen davranışı ya da sonuçlarının olmadanönleme yöntemidir.Amacı;sınıf problemlerinin ortaya çıkmasınaolanak vermeyen bir düzenleme ve işleyişioluşturarak,tepkisel modele gereksinimiazaltmaktır.

Gelişimsel model: Öğrencilerin içinde bulunduğu bilişsel,duyuşsal,devinimsel özellikleri dikkate alarak bunlarıngerektirdiği uygulamalara yönelik aktiviteleringerçekleştirilmesini öngören bir modeldir.Öğrencilerin ilköğretim ve orta öğretimdekigelişimsel özellikleri büyük farklılıklar gösterirBu açıdan sınıf yönetimi uygulamaları da değişiklikgösterir.

Bütünsel model: Bu modelde okul aile iş birliği temele alınmıştır.Sistem yaklaşımı olarak da bilinir.İstenen davranışa ulaşabilmek için istenmeyendavranışların nedenlerini ortadan kaldırmayı öngörür.İstenmeyen davranışın sürmesi durumundatepkisel yönetim araçlarından yararlanır.

 

Sınıfın Kendine Özgü Özellikleri

ÖNGÖRÜLMEZLİK: AÇIKLIK ORTAK TARİH: Ne kadar iyi planlansa Sınıfta gizlilik Sınıfta bir öğretim yılı da, sınıf olaylarının olamaz,olaylar boyunca bir çok olay tahmin edilmesi öğrencilerin gözleri yaşanır zamanla sınıfın mümkün değildir. önünde meydana gelir. bir tarihi oluşur.

ÇOK BOYUTLULUK: Sınıfta aynı anda çok YAKINLIK değişik etkinlikler bir Olayların anında arada yapılmaya meydana gelmesi çalışılmaktadır.