Sınıf Yönetimi ve Özellikleri

GİRİŞ

Eğitim sözcüğünün farklı tanımlarının ortak yanı, onun, davranış değiştirme,davranış oluşturma amaçlı etkinlikler bütünü olmasıdır. Öğretim, öğrenme,davranışın sağlanması amacıyla yapılan ön çabalardır, insanların öğrenim düzeylerinin göstergesi diplomaları, eğitim düzeylerininki ise davranışlarıdır. Terli iken soğuk su içmemek, yemekten sonra dişleri fırçalamak, ulaşım akımını engellememek için yolun sağından yürümek gerektiğini bilen ama bu davranışları uygun koşullarda yapmayan insan, öğrenmiş ama eğitilmemiştir.

Eğitimin önkoşulu olan öğretim – çünkü, rastlantılar dışında, bilmediğimiz bir şeyi yapamayız- ne yazık ki eğitimin garantisi olamamaktadır. Bu durumda, öğrenme için kullanılan kaynakların insanları hedefe yeterince götüremediği söylenebilir.
Nasıl bir öğrenme sağlayalım ki zamanla çabuk unutulmasın, uygun koşullarda davranışa dönüşebilsin sorusunun yanıtı verilmelidir. Nitelikli bir öğrenmenin sağlanıp, bu bilgilerin uygun koşullarda davranış olarak da gösterilebilmesinin koşullarına ek olarak, öğrenilenlerin yinelenmesi, somutlaştırılması, yapılarak deneyim ve alışkanlık sağlanması, gerekliliğine inanılıp düşünsel olarak da eyleme hazır bulunulması sayılabilir. Bunların gerçekleşeceği düzeneğin oluşturulup sürdürülmesi, geliştirilmesi, öğretmenlerde sınıf yönetimi becerilerinin bulunmasını gerektirir.
Sınıf yönetimi, sınıf yaşamının orkestralaşmasıdır. Olumlu bir sınıf iklimi oluşturulmasında öğretmen , anahtar rol oynamaktadır. Öğretmen, kendini tanıyan, ifade edebilen, üstün mesleki yeterliliklere sahip entelektüel bir kişilik örüntüsüne sahip olmalıdır. İçinde yaşadığı toplumu, dünyayı iyi tanıyan ve analiz edebilen öğretmen, sınıf yönetiminin temel teori ve ilkeleri ışığında kendine özgü bir sınıf yönetimi stratejisi geliştirebilir. 1

Sınıf yönetimi, sınıfın genel durumuna bağlı karmaşık bir süreç olarak görülebilir. Sınıf yönetimi günlük öğrenme etkinliklerinden ayrı bir süreç olarak ele alınamaz. Sınıf yönetimi uygun bir öğrenme ortamı ve atmosferi oluşturup geliştirmeyi, öğretmeyi ve öğrencilerin öğrenmelerini ve bütün sınıf çevresinin dikkatlice denetlenmesini içerir. Sınıfın fiziksel yapısı kadar, öğrencilerin katıldıkları sınıf etkinlikleri, öğretmenler tarafından öğrencilere verilen yanıtların biçimi ve öğretmenlerin öğrencilerin dikkatlerini etkileyen değişkenler hakkındaki farkındalığı da iyi sınıf yönetimini etkileyen etmenlerdendir. 2

Sınıf Yönetimi ve Özellikleri

SINIFI İYİ YÖNETEREK İZ BIRAKMAK

Arkadaşlarım ve ben geçen yıl ki öğretmenimizi çok özlüyoruz. O çok farklıydı, bunu daha ilk günlerde anlamıştık. Sınıfımızın bütünlük içinde olması için çok uğraştı ve bunu sağladı. Derslere ilgiyle sarılmamıza, neyi nasıl öğrenmemiz gerekir bilmemize neden oldu. Dersi hep değişik yöntemlerle işlerdi. Size anlattıklarımı sorgulayın, bilgileri ezberlemeyin, araştırın, sorunların üstesinden gelen, yeni bilgiler üreten insanlar olmaya çalışın derdi. Okulun başarısı sizin davranışlarınızdır, okulu siz tanıtacaksınız demişti. Onu şimdi çok iyi anlıyoruz.
Ona her türlü sorunumuzu anlatırdık, birbirimize karşı hep açıktık, bize anlayışlı, sevgi dolu yaklaşırdı. İlk geldiğinde hep birlikte hazırladığımız sınıf kurallarına yıl boyunca uyduk. Öğretmenimiz yokken bile o beş kuralı uygulayarak sorunlarımızı çözüyoruz. Zamanı çok iyi kullanan bir öğretmendi. Diğer derslerde konunun yetişmediği çok olmuştu, ama bu onun başına hiç gelmedi. Derse hep hazırlıklı gelirdi. Sınıfa her gelişinde “Bugün sürpriz ne acaba, nasıl bir araç gereç kullanacağız? diye düşünürdük. Bizim derse katılmamızı, yanlış bile yapsak parmak kaldırmamızı isterdi. Sınıfın yerleşim düzenini değiştirip yeni bir oturma düzeni kurmuştu. Çok hoşumuza gitmişti. Bir hata yaptığımızda asla gururumuzu kırmaz, tek kişiye yüklenmezdi. Tüm bunları nasıl başardı bilmiyorum. Bizde çok olumlu anılar bıraktı. Keşke bütün öğretmenlerim de onun gibi olsaydı.

 

Konuyla İlgili Video İzlemek İçin Tıklayınız

Konuyla İlgili Flash İçin İzlemekTıklayınız