Sınıf Yönetiminin Tanımı

Öğretmenin temel görevi öğrencilerde eğitimin amaçları doğrultusunda davranış değişikliği meydana getirmektir. Bu bağlamda öğretmen; Öğrencilere yeni bilgiler sunma, öğrencilerin derse devamını sağlama, sınıf içi etkinlikleri kontrol etme, öğretim materyallerini düzenleme, öğretimin önündeki engelleri kaldırma gibi görevleri yapar.
Okumaya devam et