Sınıf Yönetiminin Tanımı

Öğretmenin temel görevi öğrencilerde eğitimin amaçları doğrultusunda davranış değişikliği meydana getirmektir. Bu bağlamda öğretmen; Öğrencilere yeni bilgiler sunma, öğrencilerin derse devamını sağlama, sınıf içi etkinlikleri kontrol etme, öğretim materyallerini düzenleme, öğretimin önündeki engelleri kaldırma gibi görevleri yapar.

Günümüzde öğretim ortamındaki uyarıcıların zenginleşmesi, öğrencinin beklenti ve ihtiyaçlarının farklılaşması okullarda olumsuz öğrenci davranışlarında artma olmasına neden olmuştur.

  • Sınıf yaşamının bir orkestra gibi yönetilmesidir.
  • Sınıf içi etkinliklerin düzgün olarak yürütülmesini sağlama ve sınıftaki kesintileri en aza indirme tekniklerini içerir.
  • Sınıftaki kaynakların, insanların ve zamanın yönetimidir.

Bu tanımlardan hareketle; sınıfta hedefler doğrultusunda öğretim ve öğrenmenin meydana gelmesi için, öğretmenin öğrenme çevresi ve öğrenci davranışlarını düzenlemesi, kontrol etmesi ve değiştirilmesiyle ilgili etkinlikler bütünü olarak tanımlayabiliriz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir