Oturma ve Katılımcı Psikolojisi

¢Koltuklar ne çok rahat ve ne çok rahatsız olmamalı ¢Eğitici ile aradaki uzaklık arttıkça katılım azalır ¢Sıra düzeni iletişimi azaltır ¢Bazen katılımcıların birbirleri ile kaynaşmaları ve küçük gruplaşmalara engel olmak için yer değiştirmeleri istenebilir ¢Farklı zamanlarda eğitime gelenler aynı yerde oturmak isterler

¢Çabuk sinirlenen ve kurallara uymayan katılımcılar grup çalışması düzeninde oturmak istemezler ¢Sürekli oturmanın yarattığı yorgunluğu gidermek için belirli aralıklarla ayağa kalkmayı ve kan dolaşımını değiştirmeyi sağlayan grup çalışmaları yapmak iyi olur ¢Kahve-çay ikramlarının salon içinde bulundurulduğu rahatlatıcı ortamları kullanmak yararlı olur, ancak katılımcıların ilgisinin sık sık dağıtılmaması da gerekir