Balık Kılçığı Oturma Düzeni

20-25’den fazla katılımcının olduğu gruplar içindir Tüm katılımcılar ekranı görebilirler Ortadaki koridor eğitimcinin  katılımcılarla iletişimini sağlar Masa arkadaşlarının ortak çalışması mümkün olur Bazı katılımcılar diğerlerini maskeleyebilir Okul sıralarını hatırlatır ve bazen hatalı gruplamalara yol açabilir

Grup Çalışması Oturma Düzeni

30’dan fazla katılımcı için idealdir Grup çalışmalarının çok olduğu eğitimler için uygundur Resmi olmayan ve aktif katılımı destekleyen bir ortamdır Bir aktiviteyi alt grup aktiviteleri olarak yapmayı sağlar Doğallığı, açıklığı ve içtenliği sağlar Eğiticinin aralarda rahat dolaşmasını sağlar Katılımcılar ekranı … Okumaya devam et

Daire Oturma Düzeni

Beyin fırtınası eğitimleri için idealdir En üst düzeyde katılımı ve aktiviteyi özendirir Eğitimci-katılımcı etkileşimini sağlar Bilişsel bir liderliğe gerek duyulmaz Katılımcıların aralarında konuşmaları engellenir, gruplaşmalar azalır, rahat diyalog gelişir Katılımcılar kendilerini eşit hissederler Görsel araçların kullanımı uygun değildir

Rol Oyun Düzeni

12-15 kişilik eğitimler için uygun Katılımcıların oyun ve sunumları rahat izlemesi ve katılması mümkün Çeşitli grup aktiviteleri için eşyaları çekmek gerekmez Grup oluşturmayı ve çalışmalarını kolaylaştırır Video kaydı için köşelerden kayıt yapmak mümkündür

Oturma ve Katılımcı Psikolojisi

¢Koltuklar ne çok rahat ve ne çok rahatsız olmamalı ¢Eğitici ile aradaki uzaklık arttıkça katılım azalır ¢Sıra düzeni iletişimi azaltır ¢Bazen katılımcıların birbirleri ile kaynaşmaları ve küçük gruplaşmalara engel olmak için yer değiştirmeleri istenebilir ¢Farklı zamanlarda eğitime gelenler aynı yerde … Okumaya devam et

İletişim sürecindeki temel öğeler

Kaynak: Başkası ile paylaşacak bir fikre sahip olan kimsedir. Mesaj: İletişime esas olan haber ya da bilgidir. Mimik, jest gibi bir sembol olabilir. Kanal: Mesajın alıcıya iletilmesini sağlayan araç ya da yöntemdir. En etkili araçlar görsel-işitsel olanlardır. Alıcı: Kaynaktan gelen … Okumaya devam et

Kişiler Arası İlişkiler

1. Eğitimde fiziksel ortam kadar psikolojik iklim de önemlidir. • 2. Kişiler arası ilişkiler iyi bir iletişimle başlar • 3. İletişim Latincede bölüşme anlamına gelen (Communis) kelimesinden çıkarılmış bir terimdir. 4. Mevcut kapsamın bireyler arasında bölüşümünü sağlamak için yapılan çabalar … Okumaya devam et

İletişim kopukluğunun neden olabileceği durumlar

1.İnsanlar arasında anlaşma sağlanamaz 2.Ulaşmak istenilen hedeflerden başka hedeflere ulaşılır 3.İnsanlar çalıştıkları kurum ya da kuruluşları değiştirirler 4.Kimi insanlar amaçlarından vazgeçer 5.İnsanlar birbirlerine küserler, kavga ederler, birbirlerini öldürürler 6.İnsanların yönettiği gruplar arasında darbe çıkabilir 7.İnsanların yönettiği uluslar birbiriyle savaşır