Sınıfta Fiziksel Düzen

 • Sınıf ortamının fiziksel çevresine ilişkin faktörlergörsel,işitsel,ısınma faktörleri,mekansal vekişisel alan faktörleri olmak üzere sınıflandırılır.
 • Sınıfta oda sıcaklığı 20 derece civarlarında olmasıgerekir.
 • Öğretmenin öğrenciyle etkileşime girmesinigerektiren çok özel bir durum yoksa öğrencininkişisel alanına girmemesi gerekir

Sınıf Yönetiminde Öğretmenin Rolü

Öğretmenlerin sınıf yönetiminde;

 • Plan program yönetimi yapar.
 • Sınıfın fiziksel ortamını düzenler.
 • Plan/program yönetimi yapar.
 • Eğitim sürecini yönetir.
 • İstenen/olumlu davranışları destekler.
 • İstenmeyen/olumsuz davranışları engeller ve değiştirir.
 • Etkili bir zaman yönetimi gerçekleştirir.

Çağdaş Sınıf Yönetimi

 • Öğrenci merkezli bir yönetimdir.
 • Sınıf yönetimi yumuşak ve esnektir.
 • Sınıf ortamında dinleme ve anlama vardır.
 • Kurallar öğrencilerle birlikte oluşturulur.
 • Her öğrenci bir bireydir ve kendine özgüdür.
 • Bireysel farklılıklar dikkate alınır.
 • Öğretmen sınıf ortamında katılımı vefarklılığı ister.