İstenmeyen Davranışa Karşı Yaklaşımlar ve Karşı Eylemler:

İstenmeyen davranışlar, farklı özelliklerdeki öğrencilerce, farklı nedenlerle yapılabilir. Davranışlardaki bu görecelik, onlara karşı yapılacak eylemleri de çeşitlendirir. Bu Eylem Yaklaşımlarını 3 grupta toplayabiliriz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir