İletişim kopukluğunun neden olabileceği durumlar

1.İnsanlar arasında anlaşma sağlanamaz

2.Ulaşmak istenilen hedeflerden başka hedeflere ulaşılır

3.İnsanlar çalıştıkları kurum ya da kuruluşları değiştirirler

4.Kimi insanlar amaçlarından vazgeçer

5.İnsanlar birbirlerine küserler, kavga ederler, birbirlerini öldürürler

6.İnsanların yönettiği gruplar arasında darbe çıkabilir

7.İnsanların yönettiği uluslar birbiriyle savaşır