Hoşgörülü olma

İlkokul çağındaki çocuklar doğru ve yanlışı seçmede zorluk çektikleri, ergenlik çağındaki gençler ise kişiliklerini kanıtlamaya çalıştıkları için sınıfta bir çok olumsuz davranışta bulunabilirler. Bu durumda öğretmenlerin öğrencilerin bir takım olumsuz davranışlarını hoşgörü ile karşılaması gerekir.