Hedef Davranışların Belirlenmesi

Hedef davranışlar, öğretim süreci sonunda,öğrenenlerde gözlenmek istenen davranışlardır. Bunların belirlenmesine giden yolda, amaçların belirlenmesi, öğrencilerin  tanınıp  eğitim  gereksinimlerinin  ortaya çıkarılması basamakları yer alır.2

Sınıf esas alındığında amaçlar, ülkenin genel eğitim amaçlarına, okul kademe ve  türlerinin amaçlarına  uygun olarak  eğitim  bakanlığınca belirlenmiş olması gereken,derslerin amaçlandır.Derslerin  amaçlan,  okul  ve  sınıf düzeylerini  de gösteren,genelden özele  bir  sıralanış  içinde, üst  eğitim  birimlerince  belirlenir. Öğretmen,  kendi  dersi/dersleri için  bu  amaçları  incelemeli, meslektaşlarıyla tartışmalı,  ortak yargılarını  amaçlan  belirleyen birimlere  iletmelidir.Bu  çabalar, amaçlar sıra dizininde binişim sağlanmasına hizmet edecek, amaç kaymalarını önleyebilecektir.

Şekil: Hedef Davranışların Belirlenmesi

Her öğrencinin,  dersin  amaçlarına  götürücü hedef davranışlardan hangilerini  ne  düzeyde gösterdiği belirlendikten sonra, o ders aracılığıyla göstermesi gereken davranışlardan gösterdiği bu davranışlar çıkarılır. Aradaki fark, o öğrencinin o ders açısından eğitim gereksinimini ortaya koyar.


Şekil :  Hedefler

Eğitim  gereksinimleri,  hedefler  ve  hedef  davranışlar şeklinde,  öncelikler  gözetilerek sıraya konmalıdır. Hangi hedef davranış, gerçekleşmesi için hangisine gerek  duyuyorsa,  ondan sonraya alınarak sıralama yapılır.3 Eğitsel etkinlikler,bu sıra gözetilerek  düzenlenir. Bu  işler,  okul yönetimlerinin desteği,  düzenleyişi, kılavuzluğunda, öğretmenlerce yapılır.4 Artık öğretmenlerin  elinde,  o  ders  aracılığıyla  ulaşılması  gereken, her  öğrenci için farklar gösteren, öncelik sırasına konmuş bir hedef davranışlar listesi vardır.

Öğrencilerin eğitsel amaçlar açısından tanınması,derslerin  amaçlan  açısından bulundukları düzeylerin  belirlenmesi,her  eğitim  dönemi  öncesinde, hedef davranışları  ölçücü olarak hazırlanmış bir  ders  testinden geçirilmelerini  de gerektirir. Bu  test, o dersin  amaçlan açısından öğrencilerin  durumunu ortaya  koyar.  Sınıf,  bu test  sonuçlarına göre  gruplara ayrılabileceği gibi, daha uygun  koşullar varsa, bireysel öğretime de geçilebilir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir