Tanışma

Sınıfta öğretmen-öğrenci  etkileşiminin iki yönü,öğrencinin niyetini  anlamak ve yorumlamak ile, onun öğretmenin niyetinden emin olmasını sağlamaktır.7 Böylece öğretmen ve öğrenci birbirlerine yönelik davranışlarını,sonuçları hakkında yanılgıya düşmeden planlayabilir.Bu karşılıklı etkileşimin ilk basamağı tanışmadır.

Güven ve iyi ilişki için ilk karşılaşma önemlidir.8 Öğretmen ve öğrenciler, sınıftakiler hakkında gözlemle edinecekleri  bilgiye muhtaçtır. Her öğrencinin tanınma gereksinimi vardır. Öğretmen ilk günden başlayarak herkese kendini tanıtma şansını vermelidir. İlk karşılaşmadaki giyimin, görünüşün etkisi,öğrencilerle bir yakınlık kurulduktan sonra azalabilir. Öğretmen kendini doğal bir anlatım ve ses tonu ile tanıtmalıdır.9 Öğrenciler de kendilerini sıra ile sınıftakilere tanıtabilir.

Arkadaşlarının çoğunun kendisinden fazla farkının olmadığını görmesi öğrenciyi yüreklendirir. Öğrencilerin arasında farkların ve benzerliklerin olması kaçınılmazdır ve bunun yararları da vardır.Değişik kültür ve deneyimlerden gelen öğrencilerden oluşmuş sınıflardaki küçük-büyük sınıf tartışmaları,diyaloglar, duygu ve tepkilerin çeşitliliği, yaşam biçimini zenginleştirir,bütünleşme yoluyla değişimi  kolaylaştırır, öğrenme kolaylıkları sağlar.10 Sınıf içi etkileşim öğrenmeyi öğrenci için önemli yapar.11 Sınıf lideriyle ilişki kurma, sınıfı yönlendirmenin yollarından biridir.Sınıfta zeki,atletik,komik,sevilen,öğrencilerce benimsenen kişiler, lider rolü oynarlar. Uygun eylem ve ortam için öğretmen bunları tanımalı, uyumlu ilişkiler yoluyla etkileyebilmelidir.

Sınıfın gelecekteki eylem yapısının bilinmesi, yönlendirilmesi, içindekilerin iyi tanınması ile olasıdır. Öğretmenin bir tek öğrenciyle bile kötü ilişkisi, sınıfın tümünü etkileyebilir.   Öğretmenin, öğrencilerle iyi ve uyumlu ilişki kurması, onların denetimine girmesi anlamına gelmez.Bunun anlamı, onları tanıma, gereksinimlerini bilip karşılanmasına yardımcı olma, güdüleme,ödül ve övgü,kolaylaştırma, destekleme, değer verme,sorumluluk verme, yararlı biri olduğunu hissettirme, sözünün ilgiyle dinleme, bilgilendirme, ilgi alanlarına yöneltme, ciddi ve kararlı davranma, güvenilir olma,kararlara katılma olanağı verme yönlü etkinlikler olarak görülmelidir.

Ciddi olmak asık suratlı olmak değildir. Tam tersine, gerektiğinde ve sık sık gülen, esprili olan, ama işini zamanında ve iyi yapan, verdiği sözü tutan, sözüne güvenilen, davranışları kararlı olan insan ciddidir. Her insanın başkalarından farklı yanları vardır. Öğretmen, ilk günlerdeki tanışmayı daha sonra  geliştirmeli, öğrencinin aile durumu, yeterlikleri, evde konuşulan dil, öğrenme güçlükleri, sağlığı, yetersizlikleri, ilgileri gereksinimleri, ekonomik ve sosyal çevresi, huyu…. hakkında bilgi sahibi olmalıdır.12 Bu konuda öğretmenin tutacağı gözlem listeleri yararlı olacaktır.13

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir