Sınıf Yönetiminde Etkililik

Sınıf yönetimi, öğrencilerin etkili bir davranış örüntüsü kazanmaları yanında, davranışlarını anlama ve yönlendirme yollarını geliştirmelerine de yardımcı olmalıdır. Her  davranışın  başkaları  üzerindeki  etkilerini  kestirebilme, bunları olumlulaştırabilme, insanların “bir topluluğun üyesi” olmaktan  çıkıp “bir toplumun üyesi” olmaya yöneldiklerinin temel göstergesidir. 9

Sınıf yönetimi kararları, öğrencileri kontrolden çok, eğitimin kalite ve sürekliliğini sağlamaya yönelik olmalıdır.10 İyi bir sınıf  yönetimi,  iyi  bir  öğretime  bağımlıdır. Bu anlamda sınıf yönetimi araç, kaliteli bir eğitim amaçtır.  Öğrenci  başarısının  değişkenlerinden  biri,  belki  başlıcası  sınıf yönetimidir.  Araştırmalar, öğrenci özelliklerindeki farklar  kadar,  sınıfın yapı  ve  yönetimindeki  farkların  da  başarıyı  belirleyici  olduğunu  göstermiştir. Bir sınıfta başarılı olan  öğretmen, benzer öğrencilerin bulunduğu başka bir sınıfta başarısız olmuştur.11

Öğrenciler gelişim evrelerine göre, sınıf  yönetimi uygulamaları da değişir,  ilk yıllarda çocuklar, sınıfta kural, işlem dizin ve adetlere daha çok gereksinim duyarlar. Bir-iki  yıl  içinde  bunlar  öğrenilmiş  olabileceğinden, ağırlıktan azalır. Kural ve  işlem dizinler, eğitim için araç  olarak  kullanılmalıdır. Daha üst sınıflarda gençlik çağı  başlar, düzene uyum sorunları artar, öğrenciler, yetişkinlerin yetkesine kızmaya, tavır  almaya  başlarlar. Özellikle bu çağda öğretmenlerin daha duyarlı davranması gerekir.  Emir yerine istek bildiren anlatımlara yönelme, öğrencinin  alınganlığını, çekingenliğini hesaba katma, öğretmenin alacağı sesli-sessiz tepkileri  farklılaştırır. Daha sonraki yıllarda gençlik çağının  aksilikleri geçer, ders konularına  yönelim artar.12

Sınıf ve öğrencilerin özellikleri değiştikçe, yönetsel uygulamalar da farklılaşmalıdır. Düşük yetenekli öğrencilerin çoğunlukta olduğu sınıflarda, daha çok  zaman  gereklidir.  Kalabalık  sınıflar,  daha  çok  düzen  çalışması ister. Benzeşik  sınıflar, daha az sorun yaratır. 13 Sınıf yönetimi davranışlarının  seçiminde bu özellikler dikkate alınmalıdır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir