Pekiştirme

Öğrencilerden alınan dönütlerin düzeltilmesi, içeriğin  kazandırılmış olduğu güvencesinin  alınması,  kalıcı öğrenme sağlamaya  yetmez.Kalıcı öğrenmenin gerçekleşebilmesi için, pekiştirme gerekir.39 Yalnızca  anlamak yetmez, göstermek, yapmak, yardımla  yaptırmak,bağımsız yaptırmak, yapılanın alışkanlık haline gelmesini sağlamak gerekir.Yoksa ,öğrenilenler çabuk unutulur.

Öğrenilenlerin pekiştirilmesi, yinelenme sayısına, öğrencinin özelliklerine ve konunun karmaşıklığına bağlı olarak kalıcılık oluşturur.  Bunun  araçlarından  birisi  de ödevdir.  Ödevler,  sınıf  içinde  ve dışında  yaptırılabilir,  birey veya grup ödevleri  verilebilir. Amaçlara ve olanaklara göre, öğretmen bu seçeneklerden birini yeğler. Alt sınıflarda ödev için  işlem sıraları ve zaman planı yapılmalı, güç ve karmaşık ödevler yerine  parçalara bölünüp basitleştirilmiş  ödevler  verilmelidir. Her ödev, bir öğrenmenin,amaçlara  götürücü bir parçası olmalı, gereksiz bir zaman yitirici olarak algılanmamalıdır. Ödev, not olarak  da  değerlendirilirse,  güdüyü artırır.40

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir