Özetleme-Değerlendirme

Özet,  içeriğin  alt  dilimleri  sonunda  ve  içeriğin  kazandırılması  süreci  sonunda,  öğrenci veya öğretmence  veya  birlikte  yapılmalı  ana  noktalar,  kritik içerik  parçaları vurgulanmalıdır.36 Aynı işlem, ana başlıklar  ve  ilişkileriyle  ilgili  olarak  dersin  sonunda  da  yapılmalıdır. İçeriğin  kazandırılması,  dönüt  alıp düzeltme  ve  özetler  bittikten sonra, hedef davranışlara  ulaşılma  durumu  hakkında bir  yargıya  varabilmek  ve  gerekiyorsa tamamlayıcı düzeltici eğitsel çabalara yönelebilmek için, değerlendirme yapılır.

Değerlendirme planda yer alan hedef davranışlardan, öğrencide var olanlar ölçülüp,  olan  ve  olması gereken  bu  iki  hedef  davranışın  farkı  alınarak  yapılır. Karşılaştırma  ölçütü olarak,  hedef  davranışlar  yanında,  aynı  öğrenciye  ilişkin öğretim süreci öncesi ölçümler, diğer  öğrencilere ait ölçümler veya bunların ikisi ya da hepsi kullanılabilir.37 Bu, hedef davranışlara göre değişen bir uygulama ile, sözlü bir soru-yanıtla yapılabileceği gibi, hedef davranışlar yapılarak görülebilecek  bir problem  durumu  verilerek,  birkaç  sorulu,  birkaç  dakikayı geçmeyen  bir  sınav yapılarak  da  gerçekleştirilebilir.  Öğretmen  bu süreçte,  her öğrencinin,  düzeyine uygun  hedef  davranışları  gösterme  durumunu  belirlemeye çalışmalı,  başarılı  bir kaç  öğrenciden  alınan  uygun  dönütlerle  yetinmemelidir.Öğretmenin  her  öğrenciye  değer  verdiğini,onların  başarısını  görev  edindiğini göstermesinin fırsatları bu süreçte daha çoktur.

Değerlendirmenin amacı düzeltmek ve geliştirmektir. Bu nedenle, her değerlendirme çabasını, değerlendirme sonunda  belirlenen eksiklerin tamamlanması, yanlışların  doğruya dönüştürülmesi, ulaşılan sonucun geliştirilmesi etkinlikleri yer almalıdır.38

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir