Sınıfta Korku,Kaygı

Sınıftaki korku ve kaygı kaynaklarından biri öğretmendir. Otoriter öğretmen, öğrenciyi  korkutur. Öğretmenin  onları  arkadaşları  önünde  sıkıntıya  sokabileceğini  düşünmeleri,  öğrencilerde  kaygı yaratır.

Öğretmen,  her  sözü  ve eyleminin,  farklı  öğrencileri  nasıl  etkileyeceğini  önceden  düşünüp,  uygun  davranmalıdır. Öğretmen,  düşünce  ve  eylemlerinde  açık  olmazsa,  öğrenciler  onun  davranışlarını,  sözlerini  yanlış  anlayabilir, farklı  anlamlar  verebilir.  Özellikle  ergenlik  çağındaki  gençler,  öğretmenin  sözlerinden,  davranışlarından, giyimlerine, saçlarına, davranışlarına ilişkin olumsuz tepki  almak  istemezler. Hele böyle bir tepkinin arkadaşlarının yanında alınması, onları,  bozan  da  öğretmeni  güç  duruma  sokar. Öğretmen  eğiticiliğini, tepkilerini  olumlulaştırarak göstermelidir:”Konuşmadan önce söz alman.beni daha  memnun ederdi”, “son bir dakikadır dersi dinliyor olman güzel bir davranış” türünden olumlu yaklaşımlar, kaygıyı da azaltır.30

Rahat  bir  aile  ortamından uzakta,  kurallı  bir  yaşamı  olan  okul,  özellikle ilk  yıllarda  bir  kaygı  kaynağı  olabilir,  bunun  etkileri  bazı öğrencilerde yıllarca sürebilir,  okula ve okumaya karşı  olumsuz  tutumlara  neden  olabilir. Bu geçiş  döneminde öğretmenin her öğrenciyle yakından ilgilenmesi, öğrencilere dostça davranması, bu kaygıyı azaltır.

Başarısız öğrencilerin  çalışmalarla  alay  etmeleri,  kaygıya  neden  olur. Arkadaş desteği ve onayı, arkadaş kabulü, gençlik çağında okul başarısından da  önemli  görülür.  Bu  desteğin  ve  kabulün azalması,  kalkması,  korkutucu  olur. 31 Sınıf ortamının arkadaşlıkları çoğaltıcı, farklı etkinlikler için  farklı gruplarda  yer almayı teşvik edici olması, öğrenciler arası  olumsuz tutumları azaltır, öğrenciyi rahatlatır. Öğretmenin öfkelenmesi ve  güç uğraşma girmesi,öğrenciyi tehdit edip savunmaya zorlaması, sınıfın  havasını bozar.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir