Sağlıklı bir iletişimi engelleyen durumlar

1. Psikolojik engeller: Kaynak ve alıcının görüş çerçeveleri, duygu ve heyecanları, yargı ve saplantıları

2. Semantik  (anlamsal) engeller: Konuşma dilindeki karışıklık ya da inceliklerin neden olduğu fark ve anlaşmazlıklar

3. Statü: Kaynak ve alıcının sosyal ve formal statüleri, akademik ve mesleki gelişim farklılıkları

4. Korunma: Kaynağın bazı yükümlülüklerin altına girmesi durumunda önceden hazırlayacağı savunma mekanizmaları

5. Alan: İletişim merkezi ile birimler arasındaki uzaklık

6. Hiyerarşi: Katı bir hiyerarşik sınıflama nedeninden dolayı kanalların tıkanıklığı

7. Uyutma: Kanalların ya da iletimdeki organların mesajları ihmal etmesi ya da önemsiz sayması

8. Sınırlama: Mesajların sınırlanması veya gizli tutulması

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir