Öğretmen Öğrenci Etkileşimi

Sınıflarda gözlem yaparken, aynı öğretmenin farklı sınıflarda farklı şekillerde davrandığını gözleriz. Öğretmen bir sınıfta dersi keyifli ve coşkulu bir şekilde işlerken, başka bir sınıfta daha sert veya isteksiz ders işleyebilir. Benzer şekilde öğretmenin davranışları aynı sınıfta öğrencilere göre değişebilir.

Braun öğrenci davranışları ile öğretmen davranışları arasındaki ilişkiyi kapsamlı bir modelle açıklamaktadır. Bu model öğretmenlerin öğrencilerden bazı beklentilere girmesidir.

Öğretmenin öğrenciler hakkındaki beklentileri davranışlarına yansır. Öğretmen, öğrencileri kendi algılarına göre başarılı, orta başarılı ya da başarısız gibi gruplara ayırır. Onlara beklentilerine uygun soru sorar, pekiştireç ve dönüt verir. Öğretimin niteliğini beklentilere uygun uygun olarak düzenler.

Başarısız öğrencilere karşı öğretmenlerin davranışları,

➢ Başarısız öğrencilerin, sınıfın arkasında birbirilerine yakın biçimde oturmalarına göz yumarlar.

➢ Onlarla daha az göz temasında bulunur ve onlara daha az gülümserler.

➢ Sınıfa yöneltilen sorulara yanıt vermesi için başarısız öğrencilere daha az şans tanırlar.

➢ Başarısız öğrencilere soru sorduğu zaman yanıt vermeleri için daha kısa süre tanırlar.

➢ Onlara soruları doğru yanıtlamaları için daha az ipucu verirler.

➢ Yanlış yanıtları daha çok eleştirirler.
➢ Yanlışlarını düzeltmek için daha az zaman verirler.

➢ Yaratıcı ve farklı yanlarını daha az ödüllendirirler.

 

Bazı araştırmalar öğrencinin cinsiyetinin de öğretmen davranışlarını etkilediğini göstermiştir. İlkokul öğretmenlerinin kız öğrencileri daha iddialı, etkin, düzenli algılarken, erkek öğrencileri gürültücü disiplin cezaları almaya eğilimli olarak algıladıklarını bulmuştur.

Öğretmenler öğrencilerin hal ve hareket tarzlarından da etkilenmektedir. Öğretmenlerin davranışlarıyla kendilerine meydan okuyan öğrencilere daha olumsuz davrandıkları bu öğrencilerle iletişimin öğretmenlerde ve sınıfta gerginlik yarattığı görülmüştür. Buna karşılık davranışlarını kontrol edebilen çocuklarla daha olumlu, çatışmasız ve sıcak ilişki kurdukları belirlenmiştir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir