Sözel Olmayan Öğretmen Davranışları

Bir sınıfı bir süre gözlemlediğimizde öğretmen öğrenci ilişkileri hakkında bir görüş elde edebiliriz. Sınıfı gözledikten sonra en azından, öğretmenin öğrenciler üzerinde ne derece etkili olduğunu, öğrencilerle ilişkisinin sıcak ya da mesafeli olduğunu, öğrencilerin öğretmenden korkup korkmadığını, öğrenci öğretmen iletişiminin tek ya da iki yönlü olduğu gibi konularda bilgi sahibi olabiliriz. Bizi bu konularda bilgilendiren öğretmenin sınıfta davranışları, jest ve mimikleridir.

Alıntı: Öğr.Gör.Hüseyin AKAR

Öğretmen – Öğrenci İlişkisini Etkileyen Etmenler

Öğretmen-öğrenci ilişkisini etkileyen bir çok etmen vardır. Bu etmenlerin etkileşimi sonucunda ilişki olumlu ya da olumsuz biçiminde kurulabilir. Bu nedenle öncelikle bu etmenlerin bilinmesi ve öğrenciyle ilişkiye girilirken dikkatli ve önyargısız olunması gerekir.

Sınıfta Olumlu Öğretmen – Öğrenci İlişkisi Kurma

Sınıf, öğretmenin 25 yada daha fazla aynı yaştaki öğrencinin yönetimini üstlendiği bir ortamdır. Öğretmen günlük yaşamının önemli bir kısmını bu ortamda öğrencilerle ilişki kurarak geçirir.

Bu süreçte öğretmenden sınıf kontrol etmesi, önceden belirlenen plan ve program çerçevesinde öğretim etkinliklerini düzenlemesi ve çocuklarının dikkatini öğretim etkinlikleri üzerinde toplaması beklenir.

Öğretmenin sınıf içindeki görevini etkili bir şekilde yapması için olumlu bir sınıf iklimi oluşturması gerekmektedir. Olumlu sınıf ortamının oluşturulması ise sadece fiziksel düzenlemelerle mümkün değildir. Önemli olan sınıftaki psikoloji havanın olumlu ve uyumlu olmasıdır. Bu da olumlu öğretmen öğrenci ve öğrenciler arası olumlu ilişki ile mümkün.

Alıntı: Öğr.Gör.Hüseyin AKAR